padeshah
12 آذر 1401 - 22:55

بخش زیادی از اعتبارات از اعتبارات را باید در حوزه ترویج هزینه کنیم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدوارم هستیم از سال ۱۴۰۲ در سازمان تات بیشتر روی ترویج سرمایه گذرای کنیم، و بخش زیادی از بودجه و اعتبارات را در حوزه ترویج هزینه کنیم تا در کنار کشاورز ایرانی، دامدار، آبزی پرور بتوانیم به آنها آموزش دهیم این دانشی که در موسسه تات وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، عصر شنبه در اجلاس سراسری روسای موسسات پژوهشی و تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که در موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور مستقر در کرج برگزار شد، در خصوص این موضوع که استان البرز در حوزه دانش بنیاد در کشور رقیب ندارد، گفت: بخش زیادی از موسسات در بخش کشاورزی در استان البرز و یک اجتماع بسیار خوب از دانش و فناوری در استان البرز گرده هم آمده است.

وی با اشاره به اینکه متولی الگوی کشت در کشور سازمان تات است و به خوبی از عهده رهبری این کار در کشور بر خواهد آمد،افزود: یک اجتماع نیم قرنی از دانسته‌های کشاورزی دانش و فناوری در سازمان تات مجتمع است و چکیده آن را در الگو کشت می‌توانیم مشاهده کنیم البته الگو کشت یک کار فراسازمانی و فرا وزارت خانه‌ای است.

ساداتی نژاد گفت: در الگو کشت همه سهیم هستند اعم از کشاورز، دانشگاه‌ها تا مردم در خرید، همه باید دست به دست هم دهیم تا الگو کشت را به عنوان یک ارمغان و یک میراث برای نسل آینده اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه اعتقاد بر این است که تات از عهده این کار برخواهد آمد، ادامه داد: امروزه امکان ندارد یک کار را بدون بینش، بدون فناوری و دانش بتوانی اجرای کنی، شاید اولین بار باشد که الگو کشت را به صاحب آن سپرده‌ایم تا در کشور بتواند اجرا و عملیاتی کند. 

این مقام مسوُول با اشاره به اینکه سازمان تات کارهای بزرگ و خدمات بزرگی برای حوزه کشاورزی ایران انجام داده، گفت: برای اینکه ما این موارد را به مردم نشان دهیم یا توصیف کنیم دچار ضعف هستیم مثل خیلی از خدمات بخش کشاورزی، صنعت دام و باغداری کشور دارد.

وی با بیان اینکه اگر امروز بیش از ۱۲۵میلیون تن محصول در کشور تولید می‌کنیم نتیجه خدمات و زحماتی که در سازمان تات توسط محققی کشور صورت گرفته، گفت: یک گنجینه گران بها و یک سرمایه بزرگ امروز در سازمان تات داریم که بعد از نیم قرن این دانشی که در این مجموعه وجود دارد امروز باید سراغ ترویج آن برویم یعنی بتوانیم این دانش و فناوری را در مزرعه ببریم.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه امیدوارم هستیم از سال ۱۴۰۲ در سازمان تات بیشتر روی ترویج سرمایه گذرای کنیم، ادامه داد: بخش زیادی از بودجه و اعتبارات را در حوزه ترویج هزینه کنیم تا در کنار کشاورز ایرانی، دامدار، آبزی پرور بتوانیم به آنها آموزش دهیم این دانشی که در موسسه تات وجود دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه پارک علم و فناوری در بخش کشاورزی برای اولین بار امسال که سال دانش و بنیاد در کشور بود راه‌اندازی شده است، افزود: حدود ۷ دهکده نوآوری در سال  دانش بنیاد توسط سازمان تحقیقات راه‌اندازی شده تا بتوانیم حوزه نوآوری، خلاقیت و نفوذ دانش در بخش کشاورزی شاهد باشیم.

پایان پیام/س

منبع: فارس
شناسه خبر: 895820